Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság
MONT
XX. kongresszus
Budapest
2017. május 25 - 27.

Határidők:

Az absztraktok végleges, nyomdakész változatának beküldési határideje: 2017. ápr. 9.
 

Előadáskivonatok benyújtása

A MONT’17 kongresszusra négy különböző vonalra lehet előadáskivonatot benyújtani:

-       Tudományos program: Ide kérjük beadni azokat a kivonatokat, amelyeket a szerzők a fő (tudományos) szekcióban kívánnak szóban előadni vagy poszteren bemutatni (egyetemi diplomások és szakdolgozók egyaránt). Az előadás magyar változatát a MONT17_tud.dotx, angol változatát a MONT17_Eng.dotx sablonba kérjük beírni. (Angol nyelvű kivonatot nem kötelező beküldeni, de annak hiányában természetesen az előadás nem fog szerepelni az angol nyelvű kiadványban.)
A kivonat megírásához az Utmutato_MONT17.pdf nyújt segítséget,
és egy minta található itt: Absztrakt_minta_MONT17.pdf

-       Szakdolgozói program

-      Szakdolgozói program: Ide várjuk a szakdolgozói (technológusi) előadáskivonatokat, amelyeket a szerzők a külön technológusi szekcióban kívánnak előadni.
Kétféle előadásra várunk ötleteket:

a.     Kutatás, metodikai fejlesztés:
Az előadást magyarul, a MONT17_tud.dotx sablonba kérjük beírni. A benyújtáshoz használt webes űrlapon a cím angol fordítását is kérjük megadni. A kivonat elfogadás esetén a magyar nyelvű kiadványban fog szerepelni.
A kivonat megírásához az Útmutató_MONT17.pdf  nyújt segítséget,
és egy minta található itt: Absztrakt_minta_MONT17.pdf

b.     Módszerek, előírások, gyakorlati tudnivalók:
Ide a szakdolgozói közösség gyakorlati munkája számára hasznos üzenetet hordozó előadások kivonatát várjuk.
A címet, a szerzőket és munkahelyüket a kutatási-fejlesztési előadások kivonatához hasonlóan kérjük feltüntetni, egyébként a szöveget kötetlen formában (350 szónál nem hosszabban, összesen egy oldalon) lehet megírni.

-       Szakmapolitika: Ezen a vonalon a hazai nukleáris medicina szempontjából kiemelkedően fontos kezdeményezésekről, új lehetőségekről vagy a képzésről várjuk a szakmai közösség számára hasznos üzenetet hordozó előadás kivonatát.
A címet, a szerzőket és munkahelyüket a tudományos előadások kivonatához hasonlóan kérjük feltüntetni, egyébként a szöveget kötetlen formában (350 szónál nem hosszabban, összesen egy oldalon) lehet megírni.

-       Esetismertetés: Ide az esetismertető blokkokban bemutatni javasolt, tanulságos esetek rövid ismertetőjét kérjük beküldeni. Kérjük kollégáinkat, hogy minél több és többféle esetet küldjenek be, ezzel segítve igazán hasznos esetismertető blokkok kialakítását.Az esetet az érdekes_esetek_utmutato.pdf alapján kérjük előkészíteni, és a cím, szerzők kitöltése után az 5-6 mondatos összefoglalót az Abstract mezőbe kérjük bemásolni. Az első szerző az legyen, aki beválasztás esetén az eset bemutatását vállalja. A vonatkozó képsorozatokat közvetlenül bemutatható (.pptx vagy .pdf) formában kérjük mellékletként feltölteni. Ezek az esetek nem fognak a kongresszusi kiadványban megjelenni.

-      Az esetbemutatóra szánt anyagokat nem a kongresszusi felületre, hanem az alábbi E-mail címre kérjük elküldeni:  nmiroda@belklinika.com
A "Tárgy" rovatba kérjük beírni: Esetbemutató

 

Az előadáskivonatokat a Microsoft Congress Management Toolkit (CMT) internetes felületén kell benyújtani: https://cmt3.research.microsoft.com/MONT2017/

A lépések részletes bemutatása a CMT_kezeles.pdf útmutatóban található.