Révai Nagy Lexikona, 9. kötet: Gréc-Herold (1913)

Helminthosporium halogének. NÖVÉNYVÉDELEM Ábrahám Rita Érsek Tibor Kuroli Géza Németh Lajos Reisinger Péter

Uj Idők Lexikona French - Herczegh Budapest, H - Hellespontus, l. Elodea - Heloise, l. Abelard - Helonias - Helosciadium, l. Templom-interieurö- ket, parkrészleteket festett, helminthosporium halogének az előkelő körök divatos arcképfestője lett Marlbo­rough hgnő portréja.

NÖVÉNYVÉDELEM Ábrahám Rita Érsek Tibor Kuroli Géza Németh Lajos Reisinger Péter

Hellin [elyin], kerületi székhely Spanyol- országban, Albacete tartományban. Kén- bányászás, kénfeldolgozás; színház.

helminthosporium halogének fereg orvos

Hellmesberger-család, bécsi zenészcsalád. Nevezetesebb tagjai: H.

Brown Spot Disease of Rice

Nevezetes pedagógus, Joachimnak, Hausernek, Auer Lipótnak mestere volt. Fia, H. Ennek fla, H. Nagyobb filmjei: Metropolis, Nina Pet­rovna, Arany! Helmeeke Chlumeezemplónmogyei köz­ség, Tr.

Helmeczi István, ref. Debrecenben, Odera-Frankfurtban, Frane- kerben és Angliában tanult.

Forrás AKI Forrás: OMSZ, Azonban a kibocsátás meghatározásához nem csak a műtrágya nitrogéntartalmának növekedését szükséges figyelembe vennünk, hanem a felhasznált műtrágyák típusát is.

Ebben az időben nehéz harcokat állott ki a ref. Latin és magyar nyelvű teológiai munkái Hollandiában je­lentek meg. Königsbergben, Bonn­ban és Heidelbergben a fiziológia, majd ben a berlini egyetemen a fizika tanára lett. Az energia helminthosporium halogének törvényével, a látás és hallás problémáival, a színlátással, az elektromágnesség tanával és thermodina- mikával foglalkozott, ö a szemtükör felta­lálója.

helminthosporium halogének

Nagyjelentőségű a szemlencse alkalmaz­kodó képességéről és a két szemmel való látásról szóló vizsgálata, valamint helminthosporium halogének a megállapítása, hogy a fül alaphártyájának minden egyes rostja csak egy bizonyos hul­lámhosszú rezgésre reagál. Helminthes, a szó eredeti használata sze­rint a más állatok belsejében élősködő fér­gek összefoglaló neve, később általában a férgeket jelölték vele. Ma a rendszerező ál­lattanban majdnem általánosan a Vermes nevet használják helyette.

Helminthia, a Picris-szel rokon, a fészke­sek családjába tartozó növénynemzetség. A Földközi tenger mellékén honos H. Helmlnthologia, az állattannak a férgek­kel foglalkozó ága. Helminthosporium, a Hyphomycetes gom­bák nemzetsége.

Table of Contents Fedlap A vegyszeres gyomirtás kialakulásának története

Fajai közül nevezeteseb­bek a H. Mind­kettő az árpa károsítója. Az árpa levelén barna, csíkos foltokat idéznek elő. A felfedezések kora és a középtengeri kultúra köréből írt munkái új­szerű és eredeti felfogással helminthosporium halogének ki. Helminthosporium halogének ő szerkesztésében —ben megjelent Weltgeschichte korának legjobb világtör­ténelmei közé tartozott. Helmond, község Hollandiában, Noord- Brabant tartományban; gyapotszövés és fo­nás, festék- acél- és dohánygyártás.

Helmstedt, város Németországban, Braun- schweigben. Barnaszénbányászat, szövőfonó­ipar, gép- üveg- és margaringyártás. Kö­zelében Bad H.

Helodea, 1. Heloíse, 1. Helonlas, a liliomfélók családjába tartozó növénynemzetség. Egyetlen faja a H.

Uj Idők Lexikona French - Herczegh (Budapest, ) | Arcanum Digitális Tudománytár

A kertészetben mint évelő mocsári növényt alkalmazzák. Levele és vi­rága díszít. Félárnyékos és napos helyen egyaránt jól fejlődik. Gumókról szaporít­ják, magot nálunk csak ritkán hoz. Helosciadium, 1. Zeller, Heloták, Spárta rabszolgái, helminthosporium halogének hagyomány szerint Helos város legyőzött lakói.

helminthosporium halogének

Erede­tileg hadifoglyok voltak, akiket a polgá­rok közt szétosztottak, hogy a földet mű­veljék s az alaosonyabbrendű munkákat el­végezzék. Katonának csak végső szükség esetén sorozták be őket. Szabad férfi és he- lota asszony gyermeke azonban szabad volt.

Spártában állandó veszélyes forra­dalmi elemet képviseltek, részben éppen ez tette szükségessé a katonás spártai szel­lemet. Helpa Helpagömör- és kishontmegyei község, Tr.

Uj Idők Lexikona 11-12. French - Herczegh (Budapest, 1938)

Juhtenyésztés, sajtkészítés. Gumrai- textil- gép- és cukorgyártás. Közelében, Helsiitglborg