Hevesy György Magyar Orvostudományi Nukleáris Társaság
MONT
XX. kongresszus
Budapest
2017. május 25 - 27.

Tisztelt kollégák és a nukleáris medicina iránt érdeklődők!


A MONT, mint tudományos társaság legfontosabb rendezvénye a kétévenkénti kongresszus, melyből idén a huszadikat tartjuk.

A kongresszus fő célja, hogy számot adjunk eredményeinkről, megbeszéljük problémáinkat, és meghatározzuk, milyen irányba szeretnénk továbblépni.


A hazai kongresszusnak az is a szerepe, hogy felkészítse kollégáinkat - főleg a fiatalokat - a nemzetközi szereplésre. Ennek elősegítésére az idén arra kérjük a beküldött előadáskivonatok bírálóit, hogy ne csak pontozzanak, hanem szükség szerint tanácsokat is adjanak, hogyan lehet az előadásokat még jobbá tenni. Az eszerint kijavított kivonatok kerülnek majd a kongresszusra.


Ebben az évben kell az alapszabály szerint megválasztanunk a MONT leendő elnökét is, aki két év múlva veszi át a társaság vezetését.


A vezetőség úgy döntött, hogy a jubileumi kongresszus úgy kap megfelelő súlyt, ha Budapesten rendezzük meg. Reméljük, hogy a kulturális és társasági rendezvények segítenek a szakmai és egyéni kapcsolatok kiépítésében, ápolásában is.


Kérem társaságunk tagjait és a nukleáris medicinával együttműködő kollégákat, hogy minél nagyobb létszámban vegyenek részt kongresszusunkon, és remélem, hogy mindenki hasznosnak fogja találni szakmailag és a kapcsolatteremtés céljára is.


Varga József

a MONT elnöke